Економічний енциклопедичний словник

Логістична система — сукупність логістичних елементів, підсистем і зв'язків між ними, внаслідок яких виникають нові інтегративні якості та функції і забезпечується оптимізація матеріальних і нематеріальних потоків у процесі розвитку та відтворення таких систем. Основними елементами та підсистемами Л.е. є логічна інфраструктура; підсистеми реалізації замовлення, транспортування, формування запасів, складського господарства, пакування, обслуговування клієнта, які формуються за функціональною класифікацією; підсистеми постачання, виробництва, збуту, переробки й утилізації відходів та інші, які формуються здебільшого за фазами відтворення; підсистеми логістичного планування, управління, організації, контролю, виокремлені за принципом класифікації функцій управління. Ефективність Л.с. значною мірою залежить і від складської системи, в умовах якої зберігається якість товарів, формується ритмічність та організованість виробництва і транспортування, а отже, оптимізуються транспортні витрати, зменшуються непродуктивні витрати робочого часу та ін. Необхідно також скорочувати кількість ступенів зберігання готової продукції та зменшувати запаси, поглиблювати спеціалізацію в структурі логістичних послуг, розширювати вибір транспортних засобів, зменшувати складські та збутові витрати, підвищувати рівень обслуговування споживачів тощо.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити