Економічний енциклопедичний словник

Логістичний ланцюг — лінійно впорядкована сукупність фізичних та юридичних осіб, які здійснюють логістичні операції з метою доведення потоку товарів від однієї логістичної ланки до іншої або до кінцевого споживача. Двома основними елементами Л.л. є постачальники і споживачі, між якими розміщується логістичний канал (частково впорядкована сукупність посередників, що формують логістичний цикл). Досягненням логістики є створення логістичного центру, представленого однією юридичною особою, яка бере на себе виконання значної частини таких логістичних операцій, як транспортування, складування, пакування, комплектація та ін. Л.л. формується на принципах кооперації постачальників предметів праці, закуплених частин, перевізників, складських підприємств, посередників, виробників, споживачів з метою узгодження їх діяльності в координатах "простір-час".

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити