Економічний енциклопедичний словник

Логістичний продукт — речовий результат людської праці, який відповідає вимогам споживачів і може бути реалізований на певному рівні лише в логістичній системі, внаслідок чого перетворюється у товар. Кожен товар з боку споживної вартості має фізичні, фізико-хімічні або біологічні особливості (фізичну будову, густину, температуру танення, застигання, кипіння, самозаймання, горіння, вміст окремих складників тощо), які визначають його придатність до транспортування та складування, добору відповідного упакування, застосування відповідної технології перевезення тощо. Найважливішими економічними ознаками Л.п. з боку суспільної форми є вартість та зовнішня форма її вияву — мінова вартість. У товарному обороті формується також цикл життя логістичної послуги (транспортно-складської), який характеризується іншою величиною входження на ринок, зростання, зрілості та виходу з ринку. У логістичній системі вирізняють два види послуг: 1) виробник або дистрибутор сам організовує логістичний ланцюг від відправника до споживача, внаслідок чого логістична послуга стає частиною логістичного товару, що знаходить відображення в ціні; 2) оплачуване надання логістичної послуги спеціалізованим підприємством — логістична фірма бере на себе організацію транспортування і складування продуктів та інші операції.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити