Економічний енциклопедичний словник

Людина суспільна — процес формування і розвиток сучасної людини у всіх сферах суспільного життя (права, політики, культури та ін.) і передусім — відносин економічної власності в поєднанні з прогресом її природної сторони. Такий розвиток Л.е. щільно пов'язаний передусім з удосконаленням власності, якщо йдеться про власність як соціологічну категорію (див. Власність). Так, політичний аспект власності, а отже, формування людини як активного учасника політичних процесів, характеризує вплив на політику держави залежно від наявності певної частки власності, привласнення різних форм національного багатства. Це зумовлено тим, що власність переходить у владу і навпаки. Так, клас "нових українців" формується здебільшого внаслідок розкрадання державної власності, проведення державою вигідної для них політики. З цією метою вони проникають до Верховної Ради (там нині понад 300 мільйонерів), лобіюють свої інтереси, "мігрують" між фракціями та ін. Розвиток Л.е. в цій сфері передбачає її вплив на діяльність держави через активну участь у діяльності політичних партій, громадських організацій, профспілок, інших інститутів. Внаслідок відсутності або незначної частки власності у переважної більшості населення і передусім несформованого середнього класу та ін. кланово-номенклатурна еліта відсторонила інших людей від політики, маніпулює їх свідомістю тощо.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити