Економічний енциклопедичний словник

Маастрихтська угода — договір, укладений членами Європейського Союзу (ЄС) в м. Маастрихті (Нідерланди) 1993, у якому доповнено текст Римського європейського економічного договору про утворення Співтовариства (ЄЕС) 1957. Із підписанням М.у. економічні, політичні, правові, національні та інші відносини між країнами ЄС визначаються передусім її положеннями. Згідно з М.у. ЄЕС було перейменовано на ЄС. Найважливіші положення М.у.: 1) поглиблення інтеграційних економічних процесів у результаті утворення економічного і валютного союзів країн учасниць. З цією метою країни ЄС здійснюють координацію найважливіших напрямів економічної політики (фінансової, бюджетної, кредитної, структурної, промислової, інвестиційної, податкової, зовнішньоекономічної, регіональної, науково-технічної), визначають головні критерії участі в економічному та валютному союзах і складають графік входження до них країн; 2) поглиблення та уніфікація єдиної соціальної політики: скорочення соціально-економічних відмінностей між країнами та регіонами, зокрема, вирівнювання рівнів реальної заробітної плати; уніфікація соціальних витрат на розвиток освіти, охорони здоров'я, соціальне страхування, допомоги безробітним, професіональної підготовки, захисту споживачів та ін.; 3) посилення та розширення наднаціонального регулювання макроекономічних процесів у країнах ЄС: розширення повноважень наднаціональних органів (Ради міністрів цього об'єднання, Комісії ЄС, Європарламенту та ін.); формування цілісної економічної (транспорту, енергопостачання та ін.) і соціальної (освіти, охорони здоров'я, захисту навколишнього середовища та ін.) інфраструктури, здійснення єдиної промислової політики, спрямованої на посилення конкурентоспроможності промислової продукції; 4) посилення ролі наднаціонального законодавства, передусім у сфері розвитку і поглиблення внутрішнього ринку (товарів, послуг та ін.), культури, судочинства тощо; 5) зміцнення політичного союзу, що передбачає провадження єдиної зовнішньої (в т. ч. оборонної) політики, контроль за озброєнням в Європі, єдину імміграційну політику, боротьбу з організованою злочинністю та ін.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити