Економічний енциклопедичний словник

Малий бізнес — самостійне організаційне, наукове та господарське новаторство власників малих підприємств за власний рахунок і ризик на основі оперативнішого управління, швидшої адаптації до потреб споживачів, які постійно змінюються, реалізації власних ідей для привласнення підприємницького доходу і реалізації рис підприємця. Перша письмова згадка про М.б. з'явилася понад 4000 років тому. М.б. процвітав у більшості давніх культур: арабській, вавилонській, єгипетській, європейській, грецькій, фінікійській, римській. У 2100 до н.е. вавилонський цар Хаммурап склав кодекс з 300 законів для захисту споживачів і М.б. М.б. сприяє створенню конкурентного середовища, активізації попиту на ринку і його насиченню, забезпечує високу мобільність за ринкових умов, послаблює монополізм в економіці країни, пом'якшує кризові явища, вирішує певні регіональні завдання, сприяє впровадженню досягнень науково- технічного прогресу. М.б. передбачає здійснення господарської діяльності на більш ризиковій та інноваційній основах, на повній економічній відповідальності, на персоніфікованих і гнучких системах управління та організації виробництва з метою отримання максимального підприємницького доходу з одиниці витраченого капіталу. На початку XXI ст. у розвинених країнах на підприємства, які підпадають під визначення М.б., припадає 40—60% загальної зайнятості, 30—40% ВВП, 20% — інвестицій і товарного експорту. Найпоширенішими формами організації мініфірм є закрите акціонерне товариство і товариство з обмеженою відповідальністю. Більшість малих і середніх підприємств підпорядковані монополіям. Важливими якісними ознаками М.б. є підприємницька ідея, дух ініціативи, конкурентності і динамізму, висока ризикованість і адаптивність, неспроможність впливати на ринкову ситуацію, безпосередня або опосередкована залежність від великого бізнесу, від державної підтримки. В Україні, крім того, М.б. до 2005 був поставлений у залежність від державного і приватного кримінального рекету, від непостійного і недосконалого законодавства, дорогих кредитів та інших чинників за відсутності дієвої підтримки від держави. Водночас поняття "М.б." пов'язане з такими негативними сторонами життя суспільства, як розповсюдження наркотиків, торгівля дітьми та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити