Економічний енциклопедичний словник

Баланс виробництва, споживання і накопичення сукупного суспільного продукту (баланс суспільного продукту — Б.с.п.) — розділ балансу народного господарства, який комплексно характеризує рух сукупного суспільного продукту і окремих його частин на всіх стадіях розширеного відтворення у сфері матеріального і нематеріального виробництва. Його балансова таблиця складається з двох основних розділів, представлених у присудку балансу. Підмет Б.с.п. містить такі показники: галузі матеріальної та нематеріальної сфер виробництва; два підрозділи суспільного виробництва; основні сектори (державний, колективний, приватний). Розділ І присудка Б.с.п. характеризує джерела формування ресурсів суспільного продукту, II — напрями його кінцевого використання. Зокрема, фонд заміщення (споживання виробниче), фонд споживання (споживання невиробниче), фонд накопичення, втрати, експорт, всього використано. Важливим завданням побудови Б.с.п. є забезпечення оптимальних співвідношень між всіма складовими. Розробка схеми Б.с.п. та обчислення її показників проводиться виробничим і методом кінцевого використання.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити