Економічний енциклопедичний словник

Маркетинг інноваційний — вид організації та управління діяльністю фірми, компанії на ринку нововведень, спрямований на виявлення і формування попиту з метою максимального задоволення потреб споживачів, що базується на використанні нових ідей щодо товарів, — послуг і технологій, їх конструюванні і виробництві, пошуку нових ідей щодо товарів і послуг для досягнення основної мети. М.і. передбачає проведення маркетингових досліджень з метою вивчення кон'юнктури ринку, виявлення потреб споживачів; прогнозування динаміки попиту на нововведення; сегментування ринку та вибору відповідної ніші й розроблення стратегії і тактики маркетингу для інновації, створення комплексу маркетингу і реклами, що забезпечує нововведенню чітку відмінність від інших товарів і конкурентоспроможність на ринку; формування ринкового попиту на нововведення та адаптацію до потреб ринку; сегментування ринку щодо товарів-конкурентів або товарів-замінників; пошук нових сфер застосування інновацій та їх дифузія. Складова М.і. — маркетинг нового товару, основні етапи якого запропонував американський учений Ф.Котлер: визначення напрямів дослідження; генерація ідей; добір ідей; розробка і тестування концепції товару; розробка стратегії маркетингу; економічний аналіз; створення прототипів; пробний маркетинг; комерціалізація. М.і. вимагає налагодження тісної співпраці між службою маркетингу, конструкторами, технологами, дизайнерами та економістами (для попереднього техніко-економічного обґрунтування нововведень), патентознавцями ще на початкових етапах інноваційної діяльності. Різновидом М.і. є маркетинг нових технологій, який здійснюється через продаж ліцензій, "ноу-хау", програмне забезпечення та ін. шляхом укладання ліцензійних договорів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити