Економічний енциклопедичний словник

Маркетингова діяльність вищого навчального закладу — управління процесом ринкової освітньої діяльності, спрямованої на виявлення потреб різних суб'єктів в освітніх послугах, розширення їх видів та поліпшення якості з метою задоволення потреб окремої особи, трудового колективу і суспільства. Основними функціями М.д.в.н.з. є: 1) комплексний аналіз ринку освітянських послуг та потреб споживачів таких послуг, їх платоспроможності тощо; 2) планування та прогнозування освітянських послуг, визначення їх якості та цін на них; 3) забезпечення відповідальності закладів за якість підготовки фахівців. У процесі надання освітянських послуг виникають відносини економічної власності між: 1) державою і конкретним навчальним закладом з приводу виконання цільового замовлення та присвоєння певних ресурсів; 2) окремою особою і навчальним закладом щодо набуття особою знань, практичних навичок за певну плату; 3) навчальним закладом і конкретним підприємством з приводу підготовки за плату відповідних спеціалістів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити