Економічний енциклопедичний словник

Маркетингу тактика — комплекс заходів, які використовують для реалізації маркетингової стратегії; управління процесом формування та виконання завдань фірми на кожному ринку, щодо кожного товару або їх групи у конкретний, як правило, короткий проміжок часу. Діяльність у межах М.т. передбачає виконання таких функцій: 1) комплексне вивчення ринку; 2) планування виготовлення товарів і надання послуг; 3) планування збуту та заходи щодо його інтенсифікації, зокрема рекламу, виставки тощо; 4) заходи, пов'язані з рухом товарів від виробника до споживача, закрема, зберігання, складування, доробку, фасування, комплектування партій товарів, укладання торговельних угод та їх виконання; 5) організація та управління збутовою мережею й торговим персоналом.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити