Економічний енциклопедичний словник

Маса прибутку — абсолютна величина прибутку, створеного працею найманих працівників і частково — функціонуючих капіталістів і менеджерів вищої та середньої ланок, а також внаслідок синергічного ефекту, що виникає у процесі взаємодії особистісних і речових факторів виробництва. У кількісному аспекті — це частина ринкової вартості товарів, послуг, яка залишається після вирахування вартості витрат на виробництво і реалізацію продукції. Водночас М.п. можна розглядати як різницю між виторгом від реалізації та собівартістю реалізованої продукції. Між прибутком і собівартістю існує обернена залежність, тому, впроваджуючи сучасні ресурсо- та енергоощадні технології, нові форми та методи організації виробництва і праці, форми і системи заробітної плати тощо, підприємці здатні збільшити прибуток. На М.п. впливає й швидкість обороту капіталу: із прискоренням швидкості обороту М.п. збільшується. Звідси — заходи, що сприяють економії часу на різних фазах суспільного відтворення, є заходами з нарощування М.п. Із збільшенням частки прибутку в новоствореній вартості зростає його маса. На абсолютні розміри прибутку впливає його норма (див. Норма прибутку). За вищої норми прибутку на рівновеликий авансований капітал отримують більший прибуток. Прибуток перебуває у прямо пропорційній залежності не лише від норми прибутку, а й від маси капіталу, що обертається. Найбільшу М.п. у розвинених країнах світу постійно привласнюють гігантські монополії, ТНК і банки. Тому доцільно у науковий обіг запровадити категорію "монопольна М.п.". Цьому значною мірою сприяє економічна політика держави. У США М.п. корпорації до сплати податків збільшилась з 409 млрд дол. 1990 до 787 млрд дол. 2002 (після сплати податків — 261 і 452 млрд дол.).
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити