Економічний енциклопедичний словник

Математична статистика — розділ математики, який кількісно досліджує масові явища і процеси шляхом систематизації, обробки та використання статистичних даних, значна частина яких має ймовірнісний характер. Основними розділами М.с. є статистична перевірка наукових гіпотез, дисперсійний, регресивний, кореляційний та інші види аналізу, аналіз випадкових явищ і процесів, статистичний контроль якості продукції та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити