Економічний енциклопедичний словник

Математичне моделювання економічних процесів — побудова математичних моделей в економіці, в яких виражаються основні ознаки, властивості та якості окремих сторін економічної системи в їх взаємодії. Виступає одним із методів наукового пізнання, шляхом дослідження об'єкта-оригіналу через вивчення моделі об'єкта-оригіналу. Якщо модель об'єкта спрощена, вона не враховує реалій дійсності, що зменшує її цінність. Важливо при цьому враховувати правильну методику, яка забезпечує побудову наближеної до дійсності моделі, що слугує засобом проведення раціональних економічних експериментів. Розрізняють статичне М.м.е.п. (в якому не враховують фактор часу) та динамічне (яке економічні явища і процеси розглядає з урахуванням їх взаємозв'язку у певному часовому періоді); моделі мікрорівня (окремого підприємства, галузі) і макрорівня (національного господарства загалом) та ін. Одним із етапів побудови М.м.е.п. є перевірка моделі. М.м.е.п. здійснюється у формі системи рівнянь і нерівностей, що складаються зі змінних (екзогенних) або автономних економічних величин (наприклад, обсяг інвестицій, ВВП), значення яких треба обчислити, і параметрів (кількісних зв'язків між окремими економічними величинами, наприклад, витрати електроенергії на одиницю ВВП). Змінні, значення яких треба знайти у процесі вирішення системи рівнянь, називають ендогенними. Розв'язання певної математичної моделі полягає в тому, щоб знайти значення невідомих (ендогенних) змінних величин, які повинні бути визначені через значення параметрів і відомих (екзогенних).
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити