Економічний енциклопедичний словник

Математичні моделі попиту і споживання — економіко-математична модель, в якій виражаються основні ознаки та властивості попиту і споживання та їх взаємозалежність, що формується під впливом різноманітних соціально-економічних чинників — Ґрунтується на принципах балансового моделювання виробництва та споживання. Перші спроби побудови М.м.п. і с. належать відомому українському вченому Е.Слуцькому, який обґрунтував функцію корисності, що описує перевагу споживання, передбачаючи визначення взаємозалежності між ціною товару і попитом на нього, між ціною товару і пропозицією. Розгляд попиту як функції ціни слід доповнювати аналізом доходів населення, структури бюджету споживачів та іншими факторами. Зокрема, розрізняють еластичність попиту щодо ціни та еластичність попиту щодо доходів. М.м.п. і с. використовуються для планування і прогнозування динаміки попиту і споживання.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити