Економічний енциклопедичний словник

Матеріаломісткість виробництва — питома вага вартості матеріальних витрат, уречевленої праці в загальній вартості продукції, всього суспільного продукту. М.в. розраховують як: 1) відношення вартості поточних матеріальних витрат (сировини, матеріалів, напівфабрикатів, палива, електроенергії) до вартості створеного продукту; 2) відношення вартості поточних матеріальних витрат і величини зношування основних фондів (амортизації) до вартості створеного продукту. Найточніший показник М.в. — вартість матеріальних витрат на одну грошову одиницю (дол., грн та ін.) національного доходу, ВВП. В різних сферах і галузях господарства рівень М.в. неоднаковий. Найбільш матеріаломісткою є продукція легкої та харчової промисловості (через високу вартість сільськогосподарської сировини, яку переробляють ці галузі), а також машинобудування, нафтопереробної та хімічної промисловості. Найнижча М.в. — у добувних галузях (вугільній, нафтодобувній). М.в. СРСР була у 2,5—3 рази вищою, ніж у розвинених країнах світу. Такою вона залишалась в Україні до початку XXI ст. Основні чинники зниження М.в.: впровадження новітніх досягнень НТР у виробництво (зокрема, створення досконаліших прогресивних матеріалів — у розвинених країнах світу в 1960-1995 частка сировини у вартості продукції матеріального виробництва скоротилася більш ніж удвічі; зниження енергомісткості виробництва; використання прогресивніших технологій, усунення браку у виробництві, істотне зменшення витрат під час зберігання і транспортування продукції та ін. Суперечливий вплив на динаміку М.в. має поліпшення якості продукції та поглиблення спеціалізації виробництва: наприклад, розвиток спеціалізації та кооперування збільшує частку деталей і напівфабрикатів у машинобудуванні, а отже, М.в., водночас витрати праці та фондомісткість продукції на підприємствах, які придбали їх, знижуються, що сприяє ефективності підвищення суспільного виробництва. Крім того, дослідження вчених показали, що співвідношення між вагою сировини й готовим складним виробом значною мірою різняться: для автомобіля — удвічі більше, для комп'ютера — у 9 разів.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити