Економічний енциклопедичний словник

Матеріальна відповідальність — принцип господарського розрахунку, який передбачає зобов'язання працівників з відшкодування майнових і матеріальних збитків підприємству або фізичній особі. Законодавством України передбачено обмежену та повну М.в. Обмежену М.в. несуть працівники в розмірі заподіяних ними збитків (але не більше від їх середньомісячного заробітку) за псування чи знищення засобів і предметів праці, які перебували у їхньому користуванні. М.в. несуть також керівники підприємств, структурних підрозділів та їх заступники, з вини яких завдано збитків (не більше їх середньомісячного заробітку). М.в. у повному обсязі працівник несе згідно з укладеним письмовим договором про таку відповідальність, якщо майно та інші цінності були отримані працівником під звіт, або коли збитки завдано діями працівника, які переслідуються у кримінальному порядку (недостачею, навмисним знищенням чи псуванням матеріалів, виробів тощо).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити