Економічний енциклопедичний словник

Матеріальне стимулювання — сукупність економічних форм і методів спонукання людей до ефективної праці, що ґрунтується на матеріальній зацікавленості працівника у підвищенні заробітної плати, премій, придбанні пільгових акцій та ін. Йдеться про дотримання економічного зв'язку між виконанням умов реалізації економічних інтересів і розподілом доходів і ресурсів, які надаються окремим особам або колективним підприємствам та їх підрозділам. У межах М.с. розрізняють госпрозрахункові, особисті та фінансові стимули.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити