Економічний енциклопедичний словник

Матеріальні витрати — частина витрат виробництва, що реалізуються у виробничому процесі при створенні товарів, послуг і продукції, яка використовується всередині підприємства. Складаються з вартості спожитих засобів виробництва у формі предметів праці та амортизаційних відрахувань, оплати робіт, виконаних сторонніми організаціями, і формують частину собівартості продукції. За функціональною роллю у виробництві М.в. поділяють на: 1) витрати основних і допоміжних матеріалів; 2) нормативні запаси матеріальних оборотних засобів; 3) амортизаційні відрахування на основні виробничі фонди; 4) вартість послуг. Основними матеріалами є сировина, паливо, електроенергія та ін. (див. Матеріали). У структурі витрат на виробництво продукції, послуг за видами діяльності М.в. в Україні 1998 становили 56%, амортизація — 8%, основна заробітна плата — 12,9%, відрахування на соціальні заходи — 5,5%, інші витрати — 17,5%.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити