Економічний енциклопедичний словник

Матеріальні ресурси — основні та оборотні засоби виробництва, які використовуються (або можуть бути використані) у виробничому процесі та формують його матеріально-речову базу. До М.р. відносять: техніку, устаткування, будівлі, споруди (разом з матеріалами, необхідними для їх виробничого функціонування — паливо, запасні частини та ін.), засоби зв'язку й транспорту та ін. За джерелами формування М.р. поділяють на власні та куплені. За ступенем участі у процесі створення матеріальних благ і послуг розрізняють М.р.: 1) основного виробництва (безпосередньо використовуються для виробництва продукції або при виконанні певних технологічних операцій); 2) обслуговування основного виробництва (використовуються на транспортних, ремонтних та інших допоміжних роботах при зберіганні товарів і матеріалів); 3) управління виробництвом (засоби зв'язку, друкарські та ін).
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити