Економічний енциклопедичний словник

Матриця Мескона—Хедоутрі — класифікація стратегічних цілей розвитку компаній за критерієм темпів їх розвитку, розроблена американськими економістами М.Месконом та Ф.Хедоутрі. М.М.—X. охоплює такі стратегічні цілі за умов регульованої ринкової економіки: 1) максимальне зростання обсягів виробництва порівняно з плановими показниками попереднього періоду; 2) обмежене зростання у формі досягнення планів випуску товарів і послуг порівняно з базовим рівнем і врахуванням темпів інфляції; 3) скорочення обсягів виробництва, а також поєднання двох або трьох попередніх цілей. Водночас недоліками М. М,—X. є: а) неузгодженість другої, третьої та четвертої стратегічних цілей з дією основного економічного закону (виробництвом і привласненням додаткової вартості у формі максимального прибутку); б) характеристика таких цілей лише щодо технологічного способу виробництва, а отже, похідних критеріїв стосовно визначального — з боку соціально-економічної форми; в) орієнтація більшості цілей (крім першої) на короткотерміновий період, упродовж якого можуть виникати економічні кризи, депресії.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити