Економічний енциклопедичний словник

Матрична структура управління — структура, сформована за функціональним принципом (система управління поділена на функціональні служби, за кожною з яких закріплено певні роботи чи проект) у поєднанні з лінійною та програмно-цільовою. їх вибір і поєднання залежать від типу виробництва, характеру технологічних операцій, поставленої мети і цілей. Так, для масового серійного виробництва більше підходять лінійні та функціональні форми; при розробленні нової техніки — програмно-цільова організаційна форма управління. Типовим для такої форми управління є те, що в ній на поділену за функціями вертикальну структуру управління накладається форма управління, зорієнтована на окремий проект (або продукт), тобто горизонтальна структура. Менеджери координують роботи з виготовлення певного продукту за допомогою підпорядкованих лінійних ланок. Водночас менеджери функціональних дільниць відповідають не за окремі продукти, а за всі функціональні обов'язки щодо таких продуктів (проектів).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити