Економічний енциклопедичний словник

Меморіальний ордер — бухгалтерський документ, який оформляється на підприємстві (фірмі) на підставі первинних документів і групувальних та нагромаджувальних відомостей (книг) з метою узагальнення даних бухгалтерського обліку. М.о. містить такі реквізити: порядковий номер, дату, зміст господарської операції, кореспонденцію рахунків (дебет і кредит), суму (грн, коп.). Усі складені протягом звітного місяця М.о. фіксуються в реєстраційному журналі М.о. із зазначенням порядкового номера М.о., дати його складання і загальної суми, відображеної в ньому.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити