Економічний енциклопедичний словник

Менеджерське мислення — складова теорії менеджменту, в якій відображаються зміст і, передусім, сутність управлінської діяльності у свідомості менеджера. В теорії менеджменту розрізняють такі типи М.м.: 1) виробничо-технологічне — орієнтує менеджера на матеріально-речову сферу, в якій головними об'єктами взаємодії є матеріальні ресурси. Для такого менеджера характерне прагматичне оперування фактами, використання життєвого досвіду; 2) концептуальне — пов'язане з умінням логічно і творчо мислити, здатність передбачати, прогнозувати події у змінному внутрішньому і зовнішньому середовищах, що виступає основою інноваційної діяльності; 3) соціальне — спрямоване на вирішення проблем, пов'язаних із задоволенням потреб людей, їхніми індивідуальними чи груповими запитами, що комплексно відображається в якості життя; 4) гуманітарне — спрямоване на вивчення та задоволення передусім соціальних потреб людей в процесі трудової діяльності (змістовної і творчої праці, розвитку організаторських здібностей, залучення до вироблення і ухвалення управлінських рішень, акцент на духовних аспектах і цінностях людини тощо). Водночас різні наукові школи і підходи є взаємодоповнюваними. Проте в такій діалектичній взаємодії попередні форми М.м. повинні підпорядковуватись наступним, досконалішим, що вимагає системного мислення, творчого синтезу передових ідей теорії управління.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити