Економічний енциклопедичний словник

Баланс народного господарства — система загальноекономічних балансів, в яких відображено умови й результати розширеного відтворення, рівень і темпи розвитку економіки, економічну та соціальну структури суспільства. Розрізняють Б.н.г. плановий і звітний. Звітний Б.н.г. використовують для виявлення та аналізу загальних закономірностей процесу суспільного виробництва, характеристики темпів і пропорцій економічного розвитку, оцінки ефективності досягнутого рівня розвитку з метою отримання вихідної інформації для обґрунтування перспективних і поточних планів. Складається щорічно. Показники Б.н.г. (крім балансу праці) подаються у фактичних та зіставних цінах. Основні розділи Б.н.г.: 1. Баланс виробництва, споживання і нагромадження сукупного суспільного продукту. 2. Баланс виробництва, розподілу, перерозподілу й використання національного доходу. 3. Міжгалузевий баланс виробництва й розподілу продукції (характеризує схему балансів суспільного продукту і національного доходу й конкретизує показники відтворення суспільного продукту в галузевому розрізі). 4. Баланс праці, що характеризує процес відтворення робочої сили та ефективність використання праці. 5. Баланс національного багатства, що характеризує відтворення національного майна й оцінює використання природних ресурсів, залучених до народногосподарського обороту. 6. Зведена таблиця Б.н.г., показники якої характеризують процес розширеного відтворення загалом, в єдності продуктивних сил і відносин економічної власності. Крім цього, до Б.н.г. входять баланс грошових доходів і видатків населення тощо. Для характеристики якісного аспекту розширеного відтворення в Б.н.г. визначають показники ефективності суспільного виробництва загалом, виробництво національного доходу на душу населення, продуктивність праці, матеріаломісткість суспільного продукту, капітало-, фондо- і трудомісткість зокрема.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити