Економічний енциклопедичний словник

Менеджмент операційний — комплекс управлінських рішень і дій менеджерів підприємств і організацій, спрямованих на формування та розвиток операційної системи та реалізації операційної функції — процес створення товарів і послуг з метою їх реалізації. Операційна функція пов'язана з маркетингом, фінансами, науковими дослідженнями, кадровим менеджментом. Операційні функції виконують також банки, страхові компанії, різні організації. Операційна система складається з чотирьох взаємопов'язаних підсистем: розробки (конструювання) нових товарів; виробничої (здійснює продуктивну діяльність, пов'язану безпосередньо з перетворенням речовини природи у процесі праці); забезпечення (сировиною, матеріалами, комплектуючими); підсистеми планування, організації і контролю. Об'єктами М.о. є: продукт і його компоненти; основні, допоміжні та обслуговуючі процеси; підприємства та їх підрозділи, персонал та ін. Оцінка досягнення цілей М.о. здійснюється за такими критеріями: кількість виготовлених товарів та обсяг їх реалізації; якість продукції чи послуг; їх собівартість; рівень рентабельності та ін. М.о. передбачає управління всіма ресурсами (матеріальними, трудовими, фінансовими, інформаційними), вдосконаленням організаційної структури управління та ін. Комплексне використання можливостей М.о. підвищує конкурентоспроможність підприємства та організації. Загалом М.о. створює близько 30% різновидів стратегічних можливостей для забезпечення конкурентних переваг.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити