Економічний енциклопедичний словник

Мета економічна — найрозвиненіша форма економічних інтересів, в якій відбувається їх розмежування за окремими критеріями, виділяється провідна мета, що інтегрує дії суб'єктів господарювання індивіда, трудового колективу, окремих соціальних груп, держави або цілісної економічної системи на досягнення певного кінцевого результату. Критеріями розмежування такої субординації інтересів є їх значущість для економічних суб'єктів і можливість реалізації, що передбачає залучення відповідних засобів. В М.е. індивіда відображається його свідома діяльність, спрямована на пошук і використання засобів реалізації, передусім, стратегічних інтересів, внаслідок чого вони перетворюються на усвідомлену цілеспрямовану мету. Такій свідомій меті підпорядковуються воля людини, зміст та способи її діяльності. М.е. індивіда формується умовами його життєдіяльності, соціальним становищем, характером економічної системи, держави, фізичним і психологічним станом, рівнем освіти, культури, виховання, рівнем розвитку людини-працівника і людини-власника. Головною метою людини-працівника є отримання змістовної, творчої роботи, а метою людини-власника — отримання високої заробітної плати (або жалування), частки національного багатства у формі цінних паперів, які б давали вагомий дохід. Залежно від досягнутого життєвого рівня кожної окремої людини в розвинених країнах світу, її менталітету, соціальної політики держави, економічної кон'юнктури тощо для людини у тривалому періоді часу може переважати одна з таких цілей (людини-працівника або людини-власника). Водночас людина економічна має багато цілей, у т.ч. декілька економічних, серед яких ключовою є стратегічна мета, якій підпорядковуються інші тактичні цілі. М.е. підприємств залежить від їх типу: для капіталістичних — привласнення максимального прибутку, для народних — отримання найбільшого доходу на кожного працівника. Цим цілям підпорядковуються інші другорядні цілі, відповідні засоби. Стратегічна мета капіталістичних підприємств збігається з аналогічною метою всієї економічної системи капіталізму. За умов соціалізації цих систем в окремих розвинених країнах світу стратегічна мета модифікується залежно від ступеня соціалізації і ця модифікація також залежить від рівня поглиблення й загострення глобальних проблем людства, передусім екологічної кризи. М.е. трансформується у свої вищі форми — план, програму.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити