Економічний енциклопедичний словник

Метод аналізу — способи, прийоми та засоби дослідження економічних явищ і процесів на макро- і мікроекономічному рівнях (системний, моделювання, структурний, індексний, варіантний та ін.).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити