Економічний енциклопедичний словник

Метод балансовий — спосіб пізнання макро- та мікроекономічних явищ і процесів, що полягає у зіставленні зрівноважувальних систем показників і вимірювання пропорцій в економіці у вартісній і натуральній формах. Основними системами таких показників і пропорцій є виробництво та розподіл, виробництво і споживання, доходи і витрати, нагромадження і споживання, ресурси та їх використання .

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити