Економічний енциклопедичний словник

Метод генетичний (гр. genesis — походженні — спосіб, метод наукового пізнання економічних явищ і процесів, економічних систем, який ґрунтується на аналізі їх виникнення, походження, становлення та розвитку. М. г. передбачає аналіз певного вихідного стану економічної системи (в т.ч. окремих економічних явищ і процесів, елементів і підсистем) та виведення з нього наступних станів, більш розвинених стадій та етапів або зведення різноманітних явищ і процесів до вихідного стану і виведення з нього досліджуваного розвиненого явища. З цією метою необхідно з'ясувати початкові умови розвитку явища (або економічної системи) й на підставі аналізу взаємодії суперечливих сторін однієї, декількох чи багатьох суперечностей розкрити якісно нові форми їх руху, які формують основні етапи еволюції явища чи системи, а також тенденції, закономірності й закони їх розвитку. Таким чином висвітлюється зв'язок окремих економічних явищ, стадій, ступенів, етапів економічної системи в часі. Для комплексного вивчення закономірностей і законів розвитку економічних систем М.г. органічно пов'язують зі структурно-функціональним підходом.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити