Економічний енциклопедичний словник

Метод групувань — один з найважливіших методів обробки економічної інформації, який полягає в розчленуванні статистичної сукупності на групи, однорідні за істотною ознакою, що вивчається (групованою). Так, у процесі групування підприємства за розміром домінують ознаки обсягу продукції що виробляється або розміру основних фондів), над кількістю робітників. Важливо при цьому обґрунтовано вибрати сутнісну ознаку групування і чітко визначити кількість груп. Розрізняють групування просте — побудоване за однією ознакою і комбінаційне (складне) — побудоване за двома та більше ознаками. Загальноприйняте нормативне групування має назву "класифікація". М. г. тісно пов'язаний з побудовою статистичних таблиць.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити