Економічний енциклопедичний словник

Метод оцінки факторів внутрішнього та зовнішнього середовища організації — спосіб дослідження впливу основних рушійних сил внутрішнього та зовнішнього середовищ на результати економічної діяльності підприємств, фірм і компаній. Західні вчені до зовнішніх факторів відносять виробничі, ринкові, географічні, соціально-політичні з розмежуванням окремих конкретніших чинників серед них та виокремленням факторів прямої дії (безпосередньо впливають на діяльність цих структур і залежать від неї — постачальники, конкуренти, споживачі, профспілки, діяльність держави) та непрямої дії (впливають опосередковано — міжнародні події, політичні, соціально-культурні фактори) та ін. Фактори внутрішнього сердовища підприємства чи організації оцінюються в десятибальній системі (від +5 до —5). Отримані результати дають можливість виявити переваги та недоліки діяльності економічного суб'єкта й розробити заходи щодо поліпшення ситуації. Вплив конкретного фактора зовнішнього середовища прямої дії визначається за формулою Rп.д. = Х*Qп.д, де X— оцінка впливу цього фактора на підприємство, балів; Qп.д — вага (значущість) цього фактора для нього. Вага фактора визначається, виходячи з умови, що сума всіх значень Q для кожного фактора дорівнює кількості факторів, що оцінюються. Вплив конкретного фактора зовнішнього середовища непрямої дії визначається за формулою Rн.д. = Y*Qн.д, де У— оцінка впливу цього фактора на підприємство, балів; Qн.д— вага цього фактора. Оцінку впливу фактора (Y) в балах і вагу конкретного фактора (Qн.д ) визначають так само, як і для факторів зовнішнього середовища прямої дії. Завершує оцінку факторів внутрішнього і зовнішнього середовищ підприємства аналіз ризиків. Величину ризику як імовірність настання небажаних наслідків визначають за формулою W=pн обчислюють на основі статистичних даних. Очікуване значення, пов'язане з невизначеною ситуацією, є середньозваженим усіх можливих результатів (де ймовірність кожного з них використовується як частота або питома вага відповідного значення) і вимірює ризик в середньому.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити