Економічний енциклопедичний словник

Методи прискореної амортизації — сукупність способів прискорення перенесення вартості основного капіталу на новостворений товар з метою активізації технічного та технологічного оновлення виробництва. До них належать: 1) метод залишку балансової вартості основного капіталу, що поступово зменшується (так, якщо термін амортизаційних списань машини дорівнював 7 років, то в перший рік служби машини на амортизацію списувалося не більше 12% її вартості, наступного року — 12% суми, що залишилася, і т.д.); 2) за методом суми чисел. У даному разі додають числа, які позначають роки служби устаткування: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7. їх сума (в даному випадку 28) є знаменником дробу, який є нормою амортизації в перший рік експлуатації обладнання (7/28 від 1 тис. дол.), у другий (6/28 від 1 тис. дол.) і т.д. Цей метод складніший, але він забезпечує швидше і повне відшкодування первісної вартості техніки. Застосування рівномірного способу визначення амортизаційних відрахувань чи М.п.а. в Україні має бути диференційованим за сферами і галузями промисловості, окремими підприємствами, фірмами і компаніями.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити