Економічний енциклопедичний словник

Методологія науки — система принципів і способів дослідження сутності і структури наукового знання і наукової діяльності, закономірностей їх розвитку та обґрунтування на різних етапах існування людства. Найважливішими аспектами сучасної М.н. є дослідження різних теорій та виконуваних ними функцій, сутності наукових законів, методів дослідження, ролі ідеології в таких дослідженнях, способів перевірки теорій, концепцій і гіпотез та ін. Цим проблемам присвячені роботи Т.Куна, І.Локатоса, К.Поппера та ін. Найважливішими закономірностями розвитку науки є: диференціація та інтеграція наук, прискорення її еволюції, посилення взаємодії наук, наступність у розвитку наукових знань та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити