Економічний енциклопедичний словник

Механізм — 1) система ланок, пристрій, спосіб, які визначають порядок певного виду діяльності; 2) внутрішній пристрій машини, устаткування тощо — система певних ланок та елементів, що приводять їх у дію, тобто перетворюють рух одних ланок в необхідний рух інших; 3) система прямих і опосередкованих взаємозв'язків між економічними явищами і процесами, передусім між їх протилежними сторонами, а також між підсистемами і елементами, які виникають у різних типів економічних системах та між ними (за наявності комплексу умов). Теоретичним вираженням М. економічного є відповідна система взаємозв'язків між економічними законами і категоріями.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити