Економічний енциклопедичний словник

Механоозброєність праці — співвідношення витрат механічної енергії та живої праці у процесі матеріального виробництва, що вимірюється за допомогою певних показників. Так, коефіцієнт потенційної М.п. — це відношення потужності механічних приводів, використання яких передбачено технологічним процесом, потужності механічних двигунів до максимальної кількості працівників, що беруть участь у цьому процесі протягом однієї зміни, або розрахований на одного працівника. Коефіцієнт фактичної М.п. показує фактично спожиту механічну енергію у виробничому процесі в розрахунку на одного робітника, одну фактично відпрацьовану людино-годину або один людино-день (обчислюється як частка від ділення кількості фактично спожитої механічної енергії на середньооблікову кількість робітників або суму відпрацьованих ними людино-годин та ін.). М.п. характеризується рівнем механізації та автоматизації праці, її енергоозброєності та іншими параметрами. В Україні порівняно з розвиненими країнами світу цей рівень є надзвичайно низьким, оскільки базується на переважанні машинного технологічного способу виробництва низької якості та незначній частці автоматизованої праці.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити