Економічний енциклопедичний словник

Митна політика — комплекс заходів державного регулювання експортно-імпортних операцій шляхом зміни порядку та обсягів вилучення митних податків, тарифів і зборів. На нижчій стадії капіталізму і до середини XX ст. М.п. мала яскраво виражений протекціоністський характер, оскільки сприяла розвитку національної промисловості. Відтак домінувала тенденція до послаблення митних бар'єрів у зовнішній торгівлі. Протекціоністська М.п. виправдана передусім для слаборозвинених країн (оскільки захищає промисловість від конкуренції розвинених країн), ліберальна — для розвинених країн. У повоєнний період почалось значне скорочення митних тарифів, чому значною мірою сприяла діяльність ГАТТ, а нині — СОТ. Так, на початку 50-х середній митний тариф становив 25—30%, а наприкінці 90-х — менше 5%. Водночас відбувається уніфікація М.п., що зумовлено утворенням міжнародних економічних угруповань на зразок ЄС, в межах яких значно знижено або скасовано мито і сформовано єдину М.п. стосовно третіх країн. М.п. відіграє важливу роль у захисті та стимулюванні економічного розвитку, поліпшенні торговельного і платіжного балансів, зміцненні економічного та політичного суверенітету країни. М.п. України впродовж 90-х була неконструктивною, що призвело до значної втрати внутрішнього ринку. Формування раціональної М. почалося 2005.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити