Економічний енциклопедичний словник

Митний контроль — перевірка посадовими особами митних органів порядку законного переміщення через митний кордон товарів та інших цінностей. Основними формами М.к. є перевірка документів і відомостей, необхідних для митних цілей; митний та особистий огляд і переогляд; облік товарів і транспортних засобів; перевірка системи звітності та обліку; огляд територій, митних і вільних складів, вільних митних зон та ін. Для здійснення М.к. митні органи України мають право отримувати від банків та інших фінансово-кредитних установ необхідні відомості про операції та стан рахунків осіб, що переміщують товари та інші цінності, залучати фахівців інших правоохоронних органів та органів контролю, експертів для сприяння у проведенні М.к.; призначати і здійснювати перевірку господарської діяльності осіб, які переміщують товари та інші цінності через кордон тощо; перевіряти достовірність відомостей, заявлених фізичними особами; використовувати при цьому технічні та спеціальні, але безпечні для життя і здоров'я людей засоби; не пропускати через кордон валюту та цінності, які не можуть бути ввезені, вивезені або переміщені транзитом; вилучати без компенсації вартості цінності, заборонені для перевезення; оцінювати товари, які підлягають митному оподаткуванню та приймати від громадян митні платежі тощо. Водночас при проведенні М.к. посадові особи не повинні допускати дій, які можуть заподіяти громадянам матеріальних збитків, принизити їх честь, гідність. Громадяни, своєю чергою, зобов'язані надавати митним органам необхідні документи, на вимогу посадових осіб митниці самостійно розпаковувати і запаковувати багаж та ручну поклажу, що підлягає митному оформленню і контролю, і бути присутніми при митному огляді їхніх речей. Вони можуть залишати на зберігання на митниці товари, валюту та цінності, не пропущені нею через кордон, подавати скарги у разі порушення посадовими особами правил митного контролю (і впродовж одного місяця отримати на неї відповідь). М.к. здійснюється за відсутності власника предметів або уповноваженої особи, при пересиланні речей у міжнародних поштових відправленнях, а також у разі підозри (наявності підстави вважати, що в несупроводжуваному багажі знаходяться небезпечні для здоров'я і життя людей, тварин чи рослин предмети) та ін. Об'єктом особистого огляду є не сама фізична особа, а її товари і цінності, до початку такого огляду співробітники митниці зобов'язані пред'явити громадянинові письмовий дозвіл начальника митниці. Обстеження тіла проводить лише медичний працівник, після чого складають протокол, який підписують відповідальна особа митниці, що здійснювала огляд, свідки та медпрацівник (якщо він брав участь в огляді). Внаслідок відсутності належного М.к. до 2005 Україна щорічно втрачала бл. 1,5 млрд дол.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити