Економічний енциклопедичний словник

Митний режим — сукупність правових норм і положень, які становлять митний кодекс країни і визначають порядок переміщення товарів, цінностей і транспортних засобів через її митний кордон, права та обов'язки осіб, які їх переміщують. Митним кодексом України передбачено такі види М.р.: 1. Пропуск товарів, цінностей і транспортних засобів у вільний обіг, за якого вони ввозяться на митну територію країни і залишаються на ній постійно (без зобов'язання їх вивезення), що передбачає сплату митних податків, зборів та інших митних платежів. Такий М.р. переважно поширюється на товари, закуплені за кордоном за контрактами. Гуманітарна і технічна допомога, яка надається громадянам України, звільняється від сплати певних видів платежів. Не звільняються від сплати митних платежів дари. 2. Реімпорт товарів, за якого українські товари, законно вивезені з митної території нашої країни, ввозяться знову у встановлені терміни без стягування митних платежів. Такі товари повинні бути ввезені на митну територію України протягом 10 років з моменту їх вивезення, а їх якість повинна бути не гіршою (за винятком природного зношення) або дещо знизитись за нормальних умов транспортування чи зберігання. За М.р. "реімпорт товарів" митний орган протягом 3 років з часу їх вивезення повертає сплачені суми вивізного мита і податку на експорт, якщо товари вивозилися і ввозяться однією і тією ж особою, яка сплатила ці платежі, та в деяких інших випадках. 3. Транзит товарів, за якого вони переміщуються під митним контролем між двома митними органами України, в т.ч. через територію іноземної держави, без будь-яких платежів. Товар при цьому повинен перебувати в незмінному стані, за винятком природного зношення за нормальних умов транспортування і зберігання. Крім того, товар не повинен бути забороненим для переміщення через митну територію України. 4. Митний склад, за якого ввезені товари зберігаються під митним контролем без сплати платежів, але за умови отримання в митниці ліцензії за відповідну плату. При цьому відкриті митні склади можуть використовуватись будь-якими особами, закриті — обмеженим колом осіб протягом З років, а окремі категорії товарів — до 1 року. З дозволу митного органу на митному складі можна дробити партії, сортувати товари, маркувати, вантажити тощо. 5. Магазин безмитної торгівлі — за наявності ліцензії товари реалізуються під митним контролем на території України (в аеропортах, портах і в інших місцях, визначених митними органами у спеціальних магазинах) без стягування будь-яких платежів. 6. Переробка іноземних товарів на митній території з поверненням сум митних платежів за умови вивезення продуктів переробки за межі митної території України. 7. Вільна митна зона і вільний склад — іноземні товари розміщуються і використовуються на відповідній території або на складах без стягування митних платежів. 8. Переробка товарів поза митною територією і наступний випуск товарів та їх вільний обіг на митній території України з повним або частковим звільненням від митних платежів. 9. Експорт товарів — М.р., який передбачає вивезення товарів за межі митної території України без зобов'язання про їх вивезення на цю територію і за умови сплати митних платежів. 10. Реекспорт товарів — М.р., за якого іноземні товари вивозяться з митної території України без стягування або з поверненням митних платежів. 11. Знищення товарів — М.р., за якого неякісні або з просроченим терміном зберігання іноземні товари знищуються під митним контролем (або доводяться до стану, в якому вони непридатні до використання) без стягування митних платежів і за умови, що це не завдасть істотної шкоди довкіллю. При цьому не можуть бути знищені предмети застави; художнього, історичного, археологічного надбання народів та деякі інші. 12. Відмова від товару на користь держави, яка допускається з дозволу митного органу в порядку, передбаченому Державною митною службою України, та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити