Економічний енциклопедичний словник

Митні платежі — різні види митних податків, зборів (у т.ч. за отримання ліцензій), які сплачують митним органам згідно з чинним законодавством країни за надані ними послуги. Розрізняють ввізні та вивізні М.п., а за економічним змістом — фіскальні (спрямовані на поповнення доходів державного бюджету), протекціоністські (спрямовані на захист національного виробника), пільгові (спрямовані на стимулювання імпорту окремих товарів і послуг), компенсаційні (запроваджуються у разі надання державою субсидій для виробництва товарів або для їх експорту країною-виробником), антидемпінгові (запроваджуються з метою блокування імпорту з країн, у яких держава надавала товаровиробникам експортні премії), преференційні (надаються однією державою іншій без їх поширення на треті країни у формі знижки митних тарифів, пільгового кредитування і страхування зовнішньоторговельних операцій, надання певних видів допомоги та ін.) М.п. За способом вилучення — адвалорні (визначаються у відсотках від ціни товару), специфічні (визначаються залежно від кількості товару, його ваги та ін.), комбіновані М.п. Залежно від методики оцінки вартості імпортних товарів ціна може зрости в середньому на 30—35%, тому методика такої оцінки все більше підпадає під відповідні угоди в межах ГАТТ/СОТ. М.п. в Україні становили 2000 4,8 млрд грн, 2003 — 14 млрд грн, при цьому частка ПДВ — 68%, ввізного мита — 21%, акцизних і митних зборів — по 4%, вивізного мита — 3%.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити