Економічний енциклопедичний словник

Міграція капіталу (лат. migratio — переміщення) — переміщення капіталу між, усередині галузей і сфер економіки однієї країни, а також з однієї країни в іншу з метою отримання вищих прибутків. М.к. всередині країни зумовлена нерівномірним розміщенням корисних копалин, регіональними відмінностями у вартості робочої сили, розвитку економічної інфраструктури, неоднаковою родючістю грунтів та ін. М.к. здійснюється в процесі внутрігалузевої та міжгалузевої конкуренції у підприємницькій і позичковій формах. М.к. прискорює економічний розвиток регіонів країни, в які емігрує капітал, і сповільнює розвиток територій, з яких відбувається його відплив. Внаслідок М.к. в окремій галузі або сфері господарства країни відбувається перетворення багатьох індивідуальних вартостей (що формуються на окремих підприємствах з однотипною продукцією) на одну суспільну, або ринкову, вартість, покладену в основу ринкових цін товарів. М.к. між галузями в процесі міжгалузевої конкуренції передбачає утворення середнього прибутку і перетворення ринкової вартості на ціну виробництва. Така міграція відбувається як на мікрорівні за участю суб'єктів підприємницької діяльності, передусім у межах багатогалузевих концернів, так і на макрорівні (за участю держави) та регіональному (наприклад, у межах ЄС) та світовому рівнях (за участю ТНК).
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити