Економічний енциклопедичний словник

Мід (Meade) Джеймс (23. VI. 1907) — англійський економіст, фахівець з питань міжнародних економічних відносин, який отримав Нобелівську премію з економіки (1997) за внесок у теорію міжнародної торгівлі і міжнародного руху капіталу (разом з Б.Уліном). Закінчив Оксфордський університет, у 1930—1937 — викладач цього університету, з 1947 — професор Лондонської школи економіки. В цей період написав свою головну працю "Теорія міжнародної політики" у двох томах (1954—1955). Виступав за державне втручання в економіку, обґрунтував практичні висновки про масштаби та інструменти такого втручання, зокрема стверджував, що воно повинно обмежуватися передусім сферою кредитно-грошового регулювання. Політика регулювання сукупного попиту, на думку М., повинна орієнтуватись на придушення інфляції, а політика доходів — на розширення зайнятості (у разі перевищення рекомендованих державою темпів зростання заробітної плати необхідною стає процедура державного арбітражу та фінансових санкцій). Стосовно проблеми зовнішньої рівноваги стверджував, що для досягнення повної зайнятості і рівноваги платіжного балансу необхідно оптимально поєднувати фіскальну і монеторну політику. Досліджуючи проблеми міжнародної торгівлі, створення митних та економічних союзів, М. системно розкрив вигоди і втрати, які виникають внаслідок змін у кількості спожитих товарів і послуг через зміни цін у таких (насамперед митних) союзах, а також дослідив вплив останніх на добробут тих країн, які до нього не входять. У кожному окремому випадку виграш від скасування торговельних бар'єрів між учасниками союзу слід зіставляти з можливими втратами країн внаслідок дискримінаційної політики кожного члена союзу стосовно третіх країн. М. також дійшов висновку, що за незмінності валютних курсів проблему одночасного досягнення внутрішньої та зовнішньої економічної рівноваги вирішити неможливо, і запропонував встановити "плаваючі" валютні курси. Водночас М. дотримувався хибної мінової концепції, виявом чого є обмеження державного втручання в економіку грошово-кредитною політикою.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити