Економічний енциклопедичний словник

Міждержавні фонди — фонди грошових засобів, створені на основі міждержавних угод з метою регулювання платіжних балансів, стабілізації валютних курсів, здійснення регіональної, структурної, соціальної політики та ін. М.ф. — форма економічної реалізації процесів інтернаціоналізації економічних відносин, передусім відносин економічної власності. Оскільки інтернаціоналізація господарського життя якнайінтенсивніше здійснювалася з часу розгортання НТР, М.ф. найбільшого розвитку набули в останні три-чотири десятиліття XX ст. До них відносять МВФ, Європейський фонд економічного співтовариства, Європейський фонд організації та гарантування сільського господарства, Європейський соціальний фонд. Кожен з фондів ЄС реалізує специфічну мету. Так, Європейський фонд регіонального розвитку (1975) здійснює фінансування заходів, спрямованих на вирівнювання регіональних диспропорцій країн ЄС, Європейський фонд валютного співробітництва (1973) надає кредити для покриття дефіциту платіжних балансів цих країн. У 70-х почали створюватися М.ф. країн, що розвиваються, і для фінансування та кредитування економік слаборозвинених країн.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити