Економічний енциклопедичний словник

Міжнародна безпека — стан міжнародних економічних, правових, політичних і військових відносин, за якого гарантується зовнішня складова національної безпеки кожної країни, унеможливлюється загроза війн і воєнних конфліктів у процесі розв'язання глобальних і регіональних проблем, а також комплекс заходів щодо забезпечення такої безпеки. Необхідність виживання людської цивілізації зумовлює потребу у формуванні глобальної та регіональних систем міжнародної безпеки. Роль таких систем безпеки, їх вплив на вирішення міжнародних конфліктів залежить від економічного потенціалу країн-учасниць, їх спроможності здійснювати контроль за дотриманням виробленого учасниками курсу. Нині єдиною системою глобальної міжнародної безпеки є ООН, оскільки її статус дозволяє і вимагає виконання та контролю за дотриманням будь-якої своєї резолюції (навіть із застосуванням воєнних силових санкцій). До регіональних систем міжнародної безпеки належать блок або союз держав, об'єднаних відносною спільністю інтересів і наявних загроз, що передбачають жорстку координацію економічної, політичної та військової діяльності. До таких союзів належить насамперед НАТО — організація, яка характеризується значною агресивністю (що засвідчили події другої половини 90-х в Югославії та Іраку на початку XXI ст.). Прикладом регіональної системи безпеки є Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), однак вона не має жорстких контролюючих і примусових повноважень. У різних регіонах світу створено також організації безпеки, зокрема АСЕАН — в Південно-Східній Азії. Для забезпечення миру важливо утримувати стабільний регіональний баланс і не допускати значного домінування будь-якої держави в різних регіонах світу, що ускладнюється дією заходів нерівномірності економічного і політичного розвитку у межах світового господарства, мілітаризації економіки та ін. Важливу роль у забезпеченні М.б. відіграє економічна безпека (див. Міжнародна безпека економічна).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити