Економічний енциклопедичний словник

Міжнародна безпека економічна — стан міжнародних економічних відносин, за якого гарантується збереження або досягнення економічної безпеки окремої країни від деструктивних процесів у світовому господарстві, окремих регіональних об'єднань, а також комплекс заходів щодо її досягнення. Складовими М.б.е. є сировинна, енергетична, техніко-технологічна, наукова, інформаційна та ін. М.б.е. ґрунтується на принципах стабільності (створення зовнішніх умов для стабільного економічного розвитку кожної країни), надійності (чітке виконання взаємних зобов'язань і дотримання норм міжнародного права), передбачуваності (можливість своєчасно врахувати в економічній політиці кожної країни тенденції розвитку світової та регіональної економіки), рівноправності (урахування економічних інтересів інших країн та забезпечення взаємовигідних зв'язків), готовності до співробітництва та об'єднання зусиль для вирішення міждержавних економічних проблем. Для їх реалізації необхідно вилучити з міжнародних відносин, передусім з міжнародної торгівлі, всі форми дискримінації, відмовитись від політики несанкціонованих економічних блокад і заходів; справедливо врегулювати проблеми зовнішньої заборгованості (насамперед шляхом списання з найбідніших країн світу боргів і недопущення їх подальшого зростання), встановлення нового світового економічного порядку (див. Новий міжнародний економічний порядок)', об'єднання зусиль багатьох країн у дослідженнях і мирному використанні космосу та глибин світового океану, вирішенні інших глобальних проблем (боротьба з тяжкими хворобами, освоєння глибин світового океану тощо). Для України найбільш загрозливими є надмірна енергетична залежність (переважно від однієї країни), диктат міжнародних фінансово-кредитних організацій щодо проведення нераціональної економічної політики, посилення процесу перетворення країни у сировинний додаток та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити