Економічний енциклопедичний словник

Міжнародна мобільність факторів виробництва — здатність окремих факторів виробництва до переміщення з одного регіону світового господарства або країни в інший. До мобільних факторів виробництва належать окремі засоби виробництва (крім землі), робоча сила, наука, інформація, підприємницькі здібності, у процесі переміщення яких відбуваються кількісно-якісні зміни як речового змісту, так і суспільної форми (див. Міграція робочої сили міжнародна). М.м.ф.в. зумовлена різною нормою прибутку, розмірами заробітної плати, умовами регіональних об'єднань тощо. Значна частина країн намагається утримати передові фактори виробництва в національних межах та інтеграційних угрупованнях (забороняє вивезення найновіших технологій, обмежує виїзд учених, створюючи для них сприятливіші умови праці, запроваджує валютний контроль та ін.), оскільки забезпеченість ними є основою конкурентоспроможності країни.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити