Економічний енциклопедичний словник

Міжнародна організація праці (МОП) — одна із спеціалізованих установ ООН, створена 1919 з метою сприяння встановленню міцного миру шляхом підтримання соціальної справедливості, поліпшення умов праці та підвищення життєвого рівня, сприяння досягненню економічної та соціальної стабільності. Для цього МОП за участю представників урядів, профспілок і союзів підприємців розробляє рекомендації щодо міжнародних норм і конвенцій з питань прав людини про працю, заробітну плату, тривалість робочого дня, мінімальний вік для прийняття на роботу, компенсації у разі нещасних випадків на виробництві, соціальне страхування, оплачувані відпустки тощо. МОП також надає технічну допомогу у співробітництві багатьом країнам (допомагає у складанні законопроектів, надає необхідну інформацію, проводить спеціальні дослідження). Головним органом МОП є Генеральна конференція, яка скликається щорічно за участю двох представників уряду та одного представника від підприємців і одного представника від найманих працівників і розробляє міжнародні соціальні норми у формі конвенцій. Виконавчим органом МОП є Адміністративна рада, в яку входять 56 членів: 28 представляють уряди (в т.ч. 12 представників найрозвиненіших країн), 14 — найманих підприємців і 14 — працівників. Рада керує роботою Міжнародного бюро праці та комітетів і комісій. Своєю чергою, Міжнародне бюро праці є секретаріатом Конференції та Адміністративної ради. У 1954 Українська PCP у складі СРСР вступила до МОП.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити