Економічний енциклопедичний словник

Міжнародне передавання техніки і технологій — комплекс передової техніки й технологій, що передаються суб'єктами з різних країн на комерційній основі, в т.ч. у процесі внутріфірмового обміну. Техніка у даному разі означає не лише засоби праці, а й уміння користуватись ними (див. філософія техніки). Предметом обміну є передусім результати інтелектуальної праці у формі товару, які формують світовий ринок технологій. Його елементами є ринки патентів і ліцензій, ноу-хау, наукомісткої та технологомісткої продукції, високотехнологічних засобів праці, науково-технічних спеціалістів та ін. Так, укладання угод ноу-хау, як правило, передбачає участь спеціалістів з боку власника винаходу або технології у пусконалагоджувальних роботах, навчанні персоналу при наданні техніко-технологічних знань, необхідних для придбання, монтажу і використання машин, устаткування, приладів, а також матеріалів і напівфабрикатів, отриманих через закупівлю, оренду, лізинг та іншими способами при співробітництві в процесі техніко-технологічного утримання машин, устаткування, приладів, матеріалів і напівфабрикатів. Передання техніки і технології відбувається також у таких формах: 1) надання техніко-технологічних знань, необхідних для придбання, монтажу і використання машин, устаткування, приладів, а також матеріалів і напівфабрикатів, отриманих шляхом закупівлі, оренди, лізингу та інших способів; 2) співробітництво в процесі техніко-технологічного утримання машин, устаткування, приладів, матеріалів і напівфабрикатів; 3) надання інжинірингових послуг, які пропонують спеціальні консультаційні фірми; 4) передавання технології в межах виробничої та науково-технічної кооперації в процесі об'єднання економічних і насамперед науково-технічних потенціалів двох або більше суб'єктів. Таке передавання може здійснюватись на контрактній основі і в процесі створення спільних підприємств; 5) здійснення спільних капіталовкладень. При цьому може відбуватись як обмін машинами, устаткуванням, приладами, технологічними лініями, так і навчання кадрів, передавання робочих креслень, надання консультацій та інші форми; 6) наукові, науково-практичні конференції, міжнародні виставки, ярмарки, наймання висококваліфікованих іноземних спеціалістів. Операції М.п.т. оформляються договорами та угодами.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити