Економічний енциклопедичний словник

Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР, International Bank for Reconstruction and Development) — міжнародна спеціалізована кредитно-фінансова установа, головна організація групи Світового банку. Створений з метою сприяння країнам-учасницям у розвитку їх економіки через надання довготермінових позик і кредитів, гарантування приватних інвестицій. Основні напрями діяльності МБРР: створення сприятливих умов для виробничих інвестицій, стимулювання міжнародних довготермінових капіталовкладень, сприяння реконструкції і розвитку економіки, конверсії військової економіки в цивільну і гарантування приватних зарубіжних інвестицій. Створений 1944, почав функціонувати 1946. Органи управління МБРР знаходяться у Вашингтоні. Вищими органами управління є Рада керуючих і Директорат (виконавчий орган), до складу якого входить 21 виконавчий директор, 5 з яких є постійними членами (представники США, Великобританії, ФРН, Франції та Японії). Членами МБРР можуть бути лише країни, які вступили до МВФ. У 1947 до МБРР входило 49 країн, 1995 — 179, 2002 — 183. Право голосу, як і в МВФ, визначається квотою країни в капіталі МБРР. Статутний капітал формується за рахунок передплати країн-членів на його акції. Початковий капітал МБРР становив 10 млрд дол. і був поділений на 100 тис. акцій номінальною вартістю 100 тис. дол. кожна. Акції між країнами розподілялися відповідно до їхніх квот у МВФ. Внески робили країни у розмірі 20% суми передплати, що розширювало можливості надання кредитів. На початку 90-х акціонерний капітал МБРР становив 142 млрд дол., третину його було сформовано від випуску облігацій, які купують приватні банки та інші фінансово-кредитні інститути, оскільки ставка на них — 9% і майже відсутній кредитний ризик. Оплачений капітал становив 10%, а 90% було сформовано за рахунок передплати, і ці кошти є гарантійним фондом. Під нього залучаються засоби на ринках позичкового капіталу для здійснення кредитних операцій. Статутний капітал МБРР 2002 становив 190 млрд дол. Вирішальну роль у реалізації політики МБРР відіграють 7 найрозвиненіших країн світу (США, Японія, ФРН, Великобританія, Франція, Канада, Італія), яким належить до 50% голосів у Раді керуючих. Найбільшу підписку на капітал банку здійснили США (16,8%), тому їх кількість голосів становить 16,4%. Посаду президента МБРР завжди обіймає американський представник. Як правило, кредити банку видаються на термін до 20 років під гарантію урядів країн-учасниць цієї організації. Для отримання кредитів країни-позичальники повинні надати інформацію про стан своєї економіки і фінансів, проекти, що потребують кредитування. МБРР надсилає в ці країни місії, які ретельно обстежують об'єкти, дають певні рекомендації (як умову надання кредитів). У 80-х МБРР почав надавати структурні кредити з метою регулювання господарської структури. Умовою їх отримання є прийняття країною-позичальником програми подолання кризи платіжного балансу впродовж 3—5 років через приватизацію частини підприємств, надання свободи дій приватному капіталу, лібералізацію зовнішньої торгівлі. Для широкого надання кредитів слаборозвиненим країнам 1956 було створено міжнародну фінансову корпорацію (МФК), яка є філіалом МБРР, а 1960 — Міжнародну асоціацію розвитку (МАР). Остання надає кредити строком до 50 років з виплатою 0,75% річних. Кредити державним підприємствам надаються лише за наявності урядових гарантій цих країн. МБРР, МФК і МАР створили єдині органи управління, очолювані президентом. Вони надають до 65% всіх кредитів слаборозвиненим країнам з боку міжнародних організацій. Плата за кредити МБРР зорієнтована на ринкові ставки і сягає 11% річних, що призводить до зростання внутрішнього боргу країни-позичальника. Значна частка отримуваних кредитів спрямовується на погашення заборгованості за відсотки. З кінця 60-х МБРР та інші міжнародні фінансово-кредитні організації виконують і небанківські функції: регулюють експорт та імпорт капіталу, впливають на демографічну політику, розвиток науки та освіти у слаборозвинених країнах та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити