Економічний енциклопедичний словник

Міжнародний поділ праці — інтернаціональна форма суспільного поділу праці, що базується на спеціалізації та кооперації країн у виробництві товарів і послуг, якими вони обмінюються через міжнародну торгівлю. До промислової революції кінця XVIII— початку XIX ст. М.п.п. базувався на природній основі — відмінностях між різними країнами у природно-кліматичних умовах, сировинних ресурсах, географічному положенні та ін. З переходом від мануфактури до великої машинної індустрії потрібно було ввозити з-за кордону значну масу сировини, палива і продовольства, а вивозити — промислові вироби, яких було більше, ніж для задоволення національних потреб. Після промислової революції М.п.п. залежить від рівня розвитку продуктивних сил, особливостей економічного розвитку країни: чим він вищий, тим різноманітніші й глибші форми зовнішньоекономічних зв'язків країни. Формою реалізації М.п.п. були дво- і тристоронні торговельні зв'язки. М.п.п. охоплює міжнародну спеціалізацію як одну з найважливіших складових (інша складова — міжнародна кооперація). Існують три основні форми М.п.п., що збігаються з формами суспільного поділу праці: 1) загальна, 2) особлива; 3) одинична (див. Суспільний поділ праці). Тому в М.п.п. країни-експортери поділяються на індустріальні, сировинні, аграрні. Особлива форма М.п.п. означає зростання ролі міжгалузевого обміну готовими виробами, одинична форма М.п.п. — спеціалізація країни на виготовленні окремих деталей і вузлів складного товару. Розрізняють міжгалузеву та внутрігалузеву міжнародну спеціалізацію. Міжгалузева — зосередження певних галузей виробництва в окремих країнах і відсутність низки інших галузей. Серед розвиненіших країн цей вид спеціалізації був властивий передусім для відносно невеликих (за територією та кількістю населення) країн перед другою світовою війною (Бельгія, наприклад, спеціалізувалася на виплавці чавуну і сталі, Нідерланди і Данія — на виготовленні сільськогосподарської продукції). З часу розгортання НТР інтенсивно розвивається внутрігалузева міжнародна спеціалізація, яка охоплює передусім розвинені країни. її форми — предметна, подетальна, коопераційна і типорозмірна. Предметна спеціалізація — випуск у країні певних видів продукції окремої галузі (так, Японія, спеціалізуючись передусім на виробництві побутової електронної апаратури, малолітражних автомобілів завоювала значну частку внутрішнього ринку США). Подетальна спеціалізація — зосередження випуску комплектуючих, вузлів і деталей (як частин кінцевого продукту) на заводах окремої країни. Так, англійська компанія "Роллс Ройс" спеціалізується на випуску реактивних двигунів для літаків, що виробляються у США та інших країнах. Поопераційна спеціалізація — спеціалізація не на виробах, а на певних видах робіт (видобуток сировини, ливарне виробництво, штампування, складання). Типорозмірна спеціалізація — спеціалізація країн на виробництві певних готових товарів окремого типу. США, зокрема, спеціалізуються на випуску потужних гусеничних тракторів, Німеччина — колісних тракторів малої потужності, Англія — тракторів середньої потужності. На відміну від міжнародної спеціалізації, міжнародна кооперація виробництва і праці своєю техніко-економічною метою має випуск узгодженої продукції й здійснюється, як правило, на основі міжурядових угод за участю компаній, організацій та ін. (див. Міжнародна кооперація виробництва). Завдяки участі в М.п.п. кожна країна отримує певні переваги, зумовлені вибором нею форм спеціалізації та кооперування виробництва, які найбільшою мірою відповідають: 1) її природним умовам; 2) досягнутому рівню розвитку продуктивних сил (передусім особистісного фактора і техніки); 3) національним витратам праці (див. Закон вартості в інтернаціональній формі).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити