Економічний енциклопедичний словник

Міжнародні лізингові організації — об'єднання декількох або багатьох країн у міжнаціональні асоціації для сприяння лізинговим операціям між фірмами і компаніями різних країн та лізинговій кооперації. Найбільша М.л.о. — Європейська федерація національних асоціацій з лізингу устаткування (Євроліз). Головними її завданнями є: 1) вироблення загальної стратегії лізингової кооперації між країнами- учасницями; 2) вивчення, зіставлення та уніфікація національного законодавства в цій сфері; 3) вирішення усього комплексу економічних (передусім фінансових і податкових) і правових проблем при укладанні лізингових контрактів і здійсненні лізингових операцій; 4) формування відповідної інформаційної бази для укладання лізингових контрактів через створення необхідного масиву статистичних даних щодо вимог та умов укладання цих контрактів; 5) всебічний аналіз організації лізингових фірм і компаній різних країн та оформлення лізингових контрактів. Інші М.л.о. — група "Ебікліз" — об'єднує лізингові фірми 10 західноєвропейських країн і виконує здебільшого посередницьку функцію при укладанні міжнародних лізингових контрактів; Європейська федерація національних лізингових асоціацій — об'єднує компанії майже з 20 європейських країн та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити